Проект "До сильної громади через взаємопорозуміння громадян" у партнерстві з Дарницькою районною в м. Києві державною адміністрацією за підтримки МФ"Відродження" (січень-грудень, 2016)

Мета Проекту
Сприяння соціальній адаптації та інтеграції в суспільство членів ромської громади та практичне вирішення проблем, пов'язаних з тимчасовим перебуванням на певній території ромських поселень (таборів) через розробку та апробування механізмів соціального супроводу стихійних ромських поселень на території Дарницького району м. Києва.
Розробка і поширення серед органів влади кращих практик соціального супроводу та вирішення нагальних проблем ромської національної меншини, яка тимчасово перебуває на території територіально-адміністративного району і проживає у стихійному поселенні.

Завдання Проекту

  • визначення потреб мешканців стихійних ромських поселень, які перебувають на території Дарницького району та надання саме тих соціальних, освітніх, медичних та інших послуг, яких вони потребують;
  • проведення спеціалізованих навчань для працівників профільних установ і організацій Дарницького району м. Києва, які безпосередньо працюють із членами ромської громади;
  • надання медіативної допомоги у вирішенні конфліктних питань між ромами та місцевими мешканцями;
  • проведення широкої інформаційної кампанії для покращення соціального клімату в районі і виховання толерантного ставлення до представників національних меншин;
  • створення партнерської мережі з організацій і установ усіх форм власності (державні/комунальні/громадські/релігійні/МСБ тощо) для консолідації зусиль по підтримці громадян, які опинилися в СЖО.